17 Aralık 2010 Cuma

Neden Yazarız?


“Neyi, nasıl yapmak?”a geçmeden önce “Niçin?” sorusunun cevabını vermeye çalışalım. Yazmanın gerekçeleri nelerdir? Yazmayı hayat tarzı haline getiren ve asla ondan vazgeçemeyen insanların gerekçeleri nelerdir?

Yazarların yazma gerekçeleri de en az edebiyat kadar izafidir. Umberto Eco: “Çünkü çocuklarım büyümüştü ve artık kime hikaye anlatacağımı bilemiyordum.”der. 1984 romanının yazarı Orwell’in yazmak için dört ana sebebi vardır: Kendinden söz ettirme, akıllı görünme, ilim içinde barındıran sırf bencillik. Dış dünyadaki güzellikler ile sözcük ve mânâların dizilişindeki güzelliği algılamayı ifade eden estetik merak. Olguları gelecek nesillere aktarma isteğinden kaynaklanan tarihî neden. Dünyayı yönlendirme, insanların “ne tür bir toplum kurmak gerektiği” konusundaki düşüncelerini değiştirme isteğinden doğan siyasî amaç. Orwell’e göre her yazı mutlaka bir siyasî eğilimden yana tavır koyar.

Max Frish’in saydığı sebepler daha çok eğlence, fâni yaşantılara beka rengi kazandırma, iletişim kurma ve topluma karşı duyulan mesuliyet üzerinde odaklanıyor. Frish, Faulkner’in “hayatımı kazanmak için” cevabının en basit cevap olduğunu vurguladıktan sonra şöyle sıralamış yazmanın gerekçelerini: “Yazma bir güdülenme işi. Buna benzer daha bir çok neden var. Öncelikle oyun oynama; Kumda veya bir telle oynayan bir çocuk gibi, bir tel bulup onu bükmekten hoşlanan bir çocuk. Duvara şeytan resmi yapmak: Böylece bir endişeyi, bir umutsuzluğu, bir sıkıntıyı uzaklaştırmak olabilir. Gerçekte ulaşılamayan bir arzuyu kurguyla gerçekleştirmek. Dünyayı faniliğin pençesinde yaşıyoruz ve onu sabitleştirmeyi arzu ediyoruz. Kuşkusuz bu en eski gerekçelerden biri. Yaşadığım bir şeyi yazarak sabitleştiririm, yoksa kaybolup gider. İletişim kurma isteği ve ihtiyacı. En sonunda da topluma karşı duyduğumuz mesuliyet.”

Milan Kundera’ya kulak verelim: “Komik bir hayal olsa da, kimsenin söylemediğini söylemek zorunda olduğumuz için yazdığımıza inanırız. … Kitap bitince de beğenilmek ister insan. Kaçınılmaz bir şeydir bu. Ama herkese meydan okumaya can atan biri nasıl beğenilebilir? İşte mesleğimizin dayandığı, çıkışı olmayan korkunç bir çelişki.”

Sartre, yazar adaylarına şunu sorarmış: “Başkalarına intikal ettirmeye değecek değerde bir şeyin var mı? Hangi gaye uğruna yazıyorsun?”

Sizi yazmaya iten sebepler nelerdir?

not: http://serinselvi.com/v1/yazarlik-okulu-ve-yazar-olmak/yazısından alınmıştır.

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...