26 Aralık 2010 Pazar

Muray Gülsoy ile Yaratıcı Yazarlık Kursu: 5 Ocak Çarşamba!

Uygulamalı bir seminer dizisi olarak tasarlanmış olan Yaratıcı Yazarlık Kursu’nda kurmaca edebiyat yapıtlarının (öykü ve roman) nasıl üretildiği konusunda bilgiler aktarılacak; hikâyenin unsurları, kurmaca metinde zamanın kullanımı, mekânın işlevi, karakterlerin yaratılması, olay örgüsünün yapılandırılması, klasik ve modernist anlatım biçimleri, edebi türler, dramatik gerilimin oluşturulması gibi yazma tekniğine ilişkin konular yetkin örnekler* üzerinde tartışılacaktır. Tüm bu yöntemlerin yanı sıra, edebiyatın insan yaratıcılığı ile ilişkisi irdelenecek, ilhamın kaynakları araştırılacaktır. Amaç, katılımcıların kendi kurmaca metinlerini yazarken yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koyabilmeleri için yol göstermek ve içgörü kazanmalarına yardımcı olmaktır. Atölye süresince katılımcılar yazdıkları öyküleri tartışacak, yazma tekniğini etkileşimli bir eleştiri ortamında geliştirecektir.
[*Derinlemesine incelenecek yapıtların yazarları: Orhan Pamuk, Oğuz Atay, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik Abasıyanık, Haldun Taner, Leyla Erbil, Sevim Burak, Bilge Karasu, Tomris Uyar, Yusuf Atılgan ve J.L. Borges]
Yaratıcı Yazarlık Atölyesi: 6 Ocak Perşembe!
Murat Gülsoy’un Yaratıcı Yazarlık Kursu’na katılmış olanların devam edebilecekleri bir atölye çalışması. Katılımcıların yazdıkları öykülerin ve roman kurgularının irdelendiği oturumlarda modernist ve postmodernist anlatım biçimleri tartışılacaktır. Atölyenin amacı katılımcıların Yaratıcı Yazarlık Kursu’nda temellerini öğrenmiş oldukları kurmaca tekniklerini özgürce deneyebilecekleri ve profesyonel destek alabilecekleri bir ortam yaratmaktır. 
Ayrıntılı bilgi için: http://tiny.cc/wyi79

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...